• تماس با من


 • کهنه خاطره ها
  چهارشنبه 18 آبان 1390
  نامردان زمونه


  مردان در مسیر عشق به وسعت آسمان ها نامردند!


  گدائی عشق میکنن تا زمانی که به تسخیر قلب زن مطمئن نیستند !


  اما همین که مطمئن شدند ؛


  نامردی را در کمال مردانگی به جا می آورند...                                                (دکتر شریعتی)  قدم های عاشقونه : 149696


  Powered by BlogSky.com

  عناوین آخرین یادداشت ها