• تماس با من


 • کهنه خاطره ها
  یکشنبه 13 اردیبهشت 1388

   

   

   

  چه بی تابانه می خواهمت ، ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری

  چه بی تابانه تو را طلب می کنم

  بر پشت سمندی

  گوئی                        

  نوزین                                 

  که قرارش نیست

  و فاصله... تجربه ای بیهوده است

  بوی پیراهنت 

    این جا و اکنون 

  کوه ها در فاصله سردند  

  دست

  در کوچه و بستر

  حضور مانوس دست تو را می جوید

  و به راه اندیشیدن

  یاس را

  رج می زند

  بی نجوای انگشتانت

  فقط

   و جهان از هر سلامی خالی است  

   

   

     قدم های عاشقونه : 149696


  Powered by BlogSky.com

  عناوین آخرین یادداشت ها