• تماس با من


 • کهنه خاطره ها
  شنبه 25 آبان 1387
  سالگرد یکی شدنمان

   

  این عشق ماندنی...این عشق بودنی...این لحظه های با تو نشستن سرودنی است...

  این لحظه های ناب در لحظه های بی خودی و مستی ، شعر بلند حافظ از تو شنودنی است...

  این سر نه مست باده... این سر که مست... مست دو چشم سیاه توست...

  اینک به خاک پای تو می سایم... کاین سر به خاک پای تو با شوق ستودنی است...

  تنها تو را ستودم...!

  آن سان ستودمت که بدانند مردمان جهان محبوب من به سان خدایان ستودنی است!

  من پاکباز عاشقم... از عاشقان تو... با مرگ آزمای ، اگر که شیوه تو آزمودنی است...

  این تیره روزگار ، در پرده غبار ، دلم را فرو گرفت...

  تنها به خنده ، با شکر خنده های تو ، گرد و غبار دل تنگم زدودنی است...

  در روزگار هر که ندزدید مفت باخت...!من نیز می ربایم...!

  اما چه ؟؟!!....... بوسه...!

  بوسه از آن لب ربودنی است ...!

  تنها تویی که بود و نبودت یگانه بود... غیر از تو هر که بود ، هر آنچه نمود نیست...

  بگشای در به روی من و عهد عشق بند ، کاین عهد بستنی است...!

  این در گشودنی است...این شعر خواندنی است...

  این شعر ماندنی... این شعر بودنی... این لحظه های پرشور... این لحظه های ناب...

  این لحظه های با تو نشستن سرودنی است! 

   

     قدم های عاشقونه : 149696


  Powered by BlogSky.com

  عناوین آخرین یادداشت ها