• تماس با من


 • کهنه خاطره ها
  شنبه 8 اردیبهشت 1386
  مرز خواستن !

  چه زیباست بخاطر تو زیستن ...

   

   

  و برای تو ماندن... به پای تو بودن... و به عشق تو سوختن !

   

  و چه تلخ و غم انگیز است دور از تو بودن و برای تو گریستن ... !

   

  ای کاش می دانستی بدون تو مرگ گواراترین زندگیست ... !

   

  بدون تو و به دور از دستهای مهربانت زندگی چه تلخ و ناشکیباست ... !

   

  چه زیباست بخاطر تو زیستن ...

   

  ثانیه ها را با تو نفس کشیدن ... زندگی را برای تو خواستن ... !

   

  چه زیباست عاشقانه ها را برای تو سرودن ... !

   

    بدون تو چه محال و نا ممکن است زندگی... ! 

   

   چه زیباست بیقراری برای لحظه ی آمدن و بوئیدنت ... !

   

  برای با تو بودن و با تو ماندن ... برای با هم یکی شدن ... !

   

  کاش به باور این همه صداقت و یکرنگی می رسیدی !

   

  ای کاش می دانستی مرز خواستن کجاست ...!!!!

   

  و ای کاش می دیدی قلبی را که فقط برای تو می تپد ... !

   

   

   

   

   

   

     قدم های عاشقونه : 149696


  Powered by BlogSky.com

  عناوین آخرین یادداشت ها