• تماس با من


 • کهنه خاطره ها
  یکشنبه 16 مهر 1385
  دلم گرفته!

  دلم گرفته !

  دلم عجیب گرفته است !!!!

  و هیچ چیز !

  نه این دقایق خوشبو ، که روی شاخه نازنج می شود خاموش !

  نه این صداقت حرفی ، که در سکوت میان دو برگ این شبوست !

  نه .... ! هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند !

  وفکر می کنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد !

   

   

     قدم های عاشقونه : 149696


  Powered by BlogSky.com

  عناوین آخرین یادداشت ها