• تماس با من


 • کهنه خاطره ها
  جمعه 10 شهریور 1385
  تردید !

   

   در مورد هر چه می گویی و می شنوی تردید کن و تحت تاثیر هیچ کس قرار مگیر !

  همراه با تردید همه چیز را خوب ببین و بشنو ! در این حال که حساسیت تو افزون شده

  آرام آرام پیامی را در می یابی و چیزی با تو سخن می گوید !

   

   

     قدم های عاشقونه : 149696


  Powered by BlogSky.com

  عناوین آخرین یادداشت ها