• تماس با من


 • کهنه خاطره ها
  شنبه 21 مرداد 1385
  زندگی

   

  زندگی شاید خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد !

  زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخه می آویزد !

  زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد !

  یا عبور رهگذری باشد که کلاه از سر برمیدارد و به رهگذر دیگری با لبخند بی معنی میگوید:صبح بخیر !

  زندگی شاید آن لحظه ی مسدود است که نگاه من در نی نی چشمان تو خود را ویران می سازد !

  و در این حسی است ، که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت !

  آه .....!!!! سهم من این است ..........! سهم من این است ...!!!

  سهم من آسمانی است که آویختن پرده ای آن را از من می گیرد !!!!

   

      قدم های عاشقونه : 149696


  Powered by BlogSky.com

  عناوین آخرین یادداشت ها