• تماس با من


 • کهنه خاطره ها
  دوشنبه 4 اردیبهشت 1385
  حضور زیبای تو !

   

   

  و اکنون دیدگانم را از اشک و حسرت می رهانم و عشق و مهربانی را با تمام وجود نثارش می کنم !

   

  لبانم را که از بی رحمی های این روزگار به ماتم نشسته با کلمه ی مقدس و با طراوت عشق

  می شورانم

   

  پاهایم را که با ناباوری از این همه دروغ و کینه و نفرت در این روزگاران خشکیده به سوی حقیقتی

   

  سرشار از عشق و شادی می کشانم !

   

  و دستانم را که از بی مهری و نا مهربانی یخ بسته با دستان مهربان و عاشق تو گرما می دهم !

   

  و فانوس قلبم را که سرد و خاموش گشته با حضور پر مهر و زیبایت ، گرم و روشن خواهم کرد !

   

  و دستانم را به دستانت پیوند می زنم و تا ابدیت شانه به شانه ی تو در

   

  کوچه ی مهر و وفا قدم بر می دارم  !

   

  و تا همیشه برای با طراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهایمان به دعا می نشینم !  قدم های عاشقونه : 149696


  Powered by BlogSky.com

  عناوین آخرین یادداشت ها