• تماس با من


 • کهنه خاطره ها
  چهارشنبه 26 مرداد 1384
  آخرین دیدار......

   

   

  وقتی که می رفتم  در چشمه سار مردمک هایم عشقی نمی جوشید !!!!!

                                  

   اما ! چرا در دشت چشمانت سیلاب اشک جاری بود ؟!

   

  وقتی که من آوای رفتن می سرودم  ، با تمام شوق ، آیا امید بازگشتم در خیالت بود ؟!

                           

   یا ؛ آخرین دیدارمان را گریه می کردی؟!؟!؟!؟!؟!؟!..........

     قدم های عاشقونه : 149696


  Powered by BlogSky.com

  عناوین آخرین یادداشت ها